Tải game

Yêu cầu phải cài trước java 8 để chạy được Minecraft: Nhấp vào hình để tải về

Tải java 8 minecraft

 http://zonvn.com/java8.exe


 (launcher minecraft )  

Tải Bản chạy game minecraft hỗ trợ tất cả các phiên bản cũ đến mới nhất !

Nhấp vào link để tải về

tai game minecraft

http://zonvn.com/Shiginima.exe


 

VIDEO HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ VÀO SERVER ĐỂ CHƠI GAME Minecraft