Cài ResourcePack – Đẹp hơn khi chơi

BƯỚC 1: TẢI FILE TẠI: http://zonvn.com/blg24.zip

BƯỚC 2:

BƯỚC 3:

BƯỚC 4: Chọn

Bước 5: Khi làm xog bước 4 sẽ hiện lên cửa sổ thư mục => copy file blg24.zip bỏ vào thư mục này

BƯỚC 6: Bấm chuột vào cái hình này

BƯỚC 7: Bấm nút này và bắt đầu thưởng thức khi chơi