Mới HOT

24-12-2017

 • Survival
  • Tổng kết Towny Đẹp đề tài Noel và Tuyết
  • /warp trade -> Tăng cấp cho các loại kiếm

——————————————————————————————————–

22-12-2017

 • Survival
  • /warp dungeon -> đánh boss nhận vật phẩm “Vải chế Noel”
  • /warp event -> Trang phục Noel

——————————————————————————————————–

15-12-2017

 • Đại Tiệc Mưa Item
 • Đánh Rồng và Wither
 • Tổng kết Thi Towny Đẹp survival

——————————————————————————————————–

30-11-2017

 • Thêm chức năng xác minh – chống hack 100%
 • Có thể phục hồi mật khẩu qua email (Email không tồn tại sẽ không nhận được thư)

——————————————————————————————————–

12-10-2017

 • Survival
  • Tặng thêm 50% khi nạp thẻ 13/10 -> 30/10 Chuẩn bị Halloween
  • Cật nhật sự kiện Trade Halloween: /warp event -> Đang triển khai
  • Cật nhật item Cuồng Cung JaNus  : /warp donate => Tên Shop: Nỏ Thần

——————————————————————————————————–

10-10-2017

 • Xây dựng trang phục hồi mật khẩu nick game -> Đang làm

——————————————————————————————————–

9-10-2017

 • Survival
  • Cật nhật item Nỏ Thần Sấm /warp donate => Tên Shop: Nỏ Thần