Hướng dẫn Mypet

MyPet là 1 plugin hỗ trợ bạn trong việc bắt thú vật (gọi chung là mob) và sử dụng nó như 1 thú nuôi để tận dụng nó vào những việc có ích trong quá trình chơi.

Để sử dụng được MyPet, bạn phải có yêu cầu sau:
– Rank VIP hoặc KING

Ngoài ra, trong MyPet có những kiến thức cơ bản và câu lệnh cần thiết mà bạn nên biết khi sử dụng chức năng này

Để kiểm tra các Pet (thú nuôi) mà bạn muốn bắt ở 2 rank trên, bạn hãy gõ lệnh:
/pettype <tên pet> : Ví dụ như bạn muốn bắt Pig nhưng mà hãy gõ lên xem rank này có cho phép bắt được nó hay không .

Và để bắt được 1 con pet, bạn cần phải có [​IMG]

Cách thu phục: Dùng cái này [​IMG] đập vào con mob mà bạn chọn, rape đập nó liên tục cho đến khi nó chịu thuần phục bạn thì thôi. Khi đã được thuần phục thì nó sẽ trở thành con pet của bạn.

Ngoài lề : Riêng 2 mob như Ocelot (Mèo) và Wolf (Sói) thì thu phục bằng cách khác, khi đã thuần phục nó xong, thì bạn hãy lấy cái dây ra, và hành động như trên cho đến khi nào nó trở thành con Pet của bạn thì thôi.

Các commands về MyPet:
/pcst : Khi bạn đã có Pet, hãy nhập lệnh này để bắt đầu chọn kĩ năng cho Pet và sắp xếp item lên người nó (nếu có)

/petname <tên mới của pet> : Đặt 1 tên mới cho Pet của bạn

/petrelease <tên pet> : Trả lại sự tự do cho con Pet của bạn

/petcall : Gọi con Pet về phía bạn

/petskill : Coi thông tin về kĩ năng của Pet

/petskilltree <tên loại mob> <tên thang kĩ năng> : Đưa thông tin về thang kĩ năng của loài Pet đó

/peti : Mở hành trang Pet của bạn (không thể mở khi chúng nó đang chìm trong nước hoặc lava)

/petp : Sai khiến con Pet lượm đồ dùm mình trên đường đi của nó (cần phải có thang kĩ năng HM-Utility)

– Ngoài ra, Pet cũng có thể bị mất máu (và chết) nếu ko cho chúng ăn. Vì vậy, để pet có thể sống bạn phải cho chúng ăn.

— Pig

Thức ăn : Carrot, Cobblestone (Đừng thắc mắc vì sao là Cobblestone nhé :v )

— Cow

Thức ăn : Wheat

— Sheep

Thức ăn : Wheat
Ngoài ra, có thể dùng Shears để cắt lông trên người nó

— Chicken
[​IMG]
Thức ăn : Seeds

— Moshroom Cow

Thức ăn : Wheat
Có thể dùng Bowl để lấy Mushroom Stew từ nó

— Ocelot

Thức ăn : Raw Fish
(Tamed)

Wolf

Thức ăn : Raw Beef, Raw Chicken, Raw Porkchop
(Tamed)

Squid
[​IMG]
Thức ăn: …

Bat
[​IMG]
Thức ăn: Bone
Không thể bay

* Về thang kĩ năng:
– Hiện tại, server chỉ cho phép dùng 2 thang kĩ năng:

HM-Ride:

Khi pet ở cấp 20 có:
– Cưỡi (tăng 25% tốc độ di chuyển)
– 9×3 ô chứa đồ
– Nếu là Chicken hay Bat thì từ trên cao nhảy xuống không mất máu mà bay từ từ xuống