ĐỢT 14 - 28%
Anh em ủng hộ nạp thẻ càng nhiều thì thanh năng lượng sẽ tăng lên khi đủ 100% sự kiện Đại Tiệc Mưa Item chính thức đếm ngược thời gian mở..Hãy cùng nhau chung tay tạo nên hoạt động vui vẻ thích thú này
Nạp thẻ tại đây : www.zonvn.com/napthe

Ngày 13/1 lúc 10:00:00

DROP ĐỢT 13 SẼ BẮT ĐẦU SAU